Skip to main content

I dagarna färdigställs en ny villa på Solvägen i Kramfors. Efter en brand under hösten 2016 fick den dåvarande villan så stora skador att den inte gick att reparera.

De allra sista detaljerna kommer på plats under denna vecka och inflyttningen har påbörjats. Utvändigt färdigställande kommer att slutföras under våren.