Skip to main content
 

Byggprojekt från projektering till inflyttningsklart

Alltid med kunden i centrum och hög kvalitet som ledstjärna

 

Vi erbjuder alla förekommande entreprenadformer

Våra kunder är kommuner, landsting, företag & privatpersoner

 

BYGGBRANSCHEN - Framtiden för dig!

En utbildning inom byggbranschen ger stora möjligheter till jobb

 

Skall du starta upp ett byggprojekt?

50 år i branschen - lång erfarenhet av byggentreprenad & byggservice

Byggnads AB Lennart Eriksson

Vi är ett byggföretag som verkar lokalt i Ådalen, mestadels i Kramfors men även i Härnösand och Sollefteå. Byggnads AB Lennart Eriksson har varit verksamma i drygt 50 år och har således en lång erfarenhet av byggentreprenad och byggservice.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med ett antal försäkringsbolag och med konsulter och underentreprenörer.

Kontakta oss för alla slags byggtjänster 

Byggentreprenader

Vi utför byggprojekt inom många olika områden, t ex nyproduktion eller om- och tillbyggnader …

Läs mer

Byggservice

Hit hänförs framförallt lite mindre om- och tillbyggnader samt försäkringsskador …

Läs mer

Ta del av några av de projekt vi utfört under de senaste åren. De hittas under rubriken Byggtjänster.

Besöksadress: Industrivägen 57, 872 32 Kramfors
Postadress: Box 223, 872 25 Kramfors
Tel: 0612-71 14 10
E-mail: info@lebygg.com