Skip to main content

Integritet- och Cookiepolicy

Här finns information om cookies och om hur vi använder de personuppgifter som lämnas till oss via telefon, mail eller vid fysiska kontakter.

Ansvarig för personuppgifterna är Byggnads AB Lennart Eriksson, Industrivägen 57, 872 32 KRAMFORS. Har du frågor angående vår integritetspolicy kan du nå oss på telefon: 0612-71 14 10 eller via e-post: info@lebygg.com

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen och kommer då ihåg din dator vid nästa besök. Cookies kan också skickas till andra webbplatser som kan använda dem. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Sessioncookie: En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas besökarens enhet. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Persistenta cookies: lagras som en fil på din dator under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem.
Tredjepart cookies: Är cookies som skapas av andra webbplatser. Dessa webbplatser äger en del av innehållet som visas på webbplatsen du besöker. Varken Google eller Facebook (som även äger Instagram) säljer informationen som härstammar från deras egna produkter vidare. All information som samlats internt, används endast inom deras egen organisation.

Instagram

På webbplatsen har vi en Facebook produkt (Instagram), vilket genererar cookies. Till Facebook Policy

Google Maps

Vi använder Google Maps, vilket genererar cookies. Till Google Policy

Google Anaytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).
Vid användning av webbsidan genereras cookies som inhämtar information om användning av webbsidan (inklusive er IP-adress). Informationen lagras och vidarebefordras av Google på servrar i U.S.A. Vissa cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, andra för att få kännedom om vilka operativsystem, vilka webbläsare och vilka plattformar som besöken sker ifrån. Vi kan avläsa hur vår webbplats används, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Information hjälper oss att utveckla och optimera vår webbplats. Läs mer om Google Analytics

WordPress

Vår webbplats är byggd med CMS:et WordPress. Tillägget vi använder för att ge dig valet att godkänna eller lämna platsen genererar cookie för att minnas döljandet av cookiebar.

För att undvika lagring av cookies:
• I de flesta webbläsares inställningar kan cookielagring helt blockeras. Vissa webbplatser fungerar då sämre.
• Det finns också en inställning i webbläsaren för acceptans av varje ny cookie som dyker upp.
• Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Inställningar som gjorts tidigare på besökta webbplatser försvinner.
• Nyare webbläsare har ofta stöd för privat surfing. Alla cookies raderas då webbläsaren stängs ner.

Här på Post & Telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies

Personuppgiftspolicy

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Du kan också begära korrigering av felaktiga data eller radering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av de personuppgifter som du lämnar oss genom – e-post, telefon eller fysisk kontakt kommer endast att överföras till tredje part i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De data som sparas är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder sparad data för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de begärda tjänsterna.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och så länge som det juridiskt krävs.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Byggnads AB Lennart Eriksson ska du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom företaget, för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra efter behov i denna sekretesspolicy.

Produktion

WebMate Media AB har producerat denna webbplats.