Skip to main content

Den 1:a augusti övertogs byggverksamheten i Byggnads AB Lennart Eriksson av Teresa och Anders Johansson. De driver den vidare i ett nytt bolag men med samma namn som tidigare.

Fastighetsrörelsen finns kvar i det gamla bolaget men nu med namnet ”Fastighets AB Lennart B Eriksson”.

Denna webbsida kommer att delas av de båda bolagen.