Skip to main content

Vårt miljöarbete bedrivs i syfte att kunna erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster med hänsyn till både människa och miljö.

Teresa JohanssonVD

Miljöpolicy

Byggnads AB Lennart Eriksson skall verka för att ett miljöarbete bedrivs inom företaget i syfte att erbjuda produkter och tjänster med hänsyn till både människa och miljö

Rätt miljöbeteende avseende

• Resurshushållning
• Val av material
• Transporter & logistik
• Källsortering av verksamhetsavfall

Detta uppfylls genom att

• Engagera alla anställda i miljöfrågor.
• Uppfylla miljölagstiftningen.
• Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem.
• Arbeta med ständiga förbättringar.

Kramfors 2016-01-08

Teresa Johansson, VD
Byggnads AB Lennart Eriksson

E-post: info@lebygg.com
Byggnads AB Lennart Eriksson
Industrivägen 57, 872 32 KRAMFORS
Tel: 0612-71 14 10

Ta tag i ditt byggprojekt idag

Kontakta Oss

Adress: Industrivägen 57, 872 32 Kramfors
Tel: 0612-71 14 10
E-mail: info@lebygg.com