Miljö

Miljöpolicy

 

Byggnads AB Lennart Eriksson skall verka för att ett miljöarbete bedrivs inom företaget i syfte att erbjuda produkter och tjänster med hänsyn till både människa och miljö

 

Rätt miljöbeteende avseende

• Resurshushållning
• Val av material
• Transporter & logistik
• Källsortering av verksamhetsavfall

 

Detta uppfylls genom att

• Engagera alla anställda i miljöfrågor.
• Uppfylla miljölagstiftningen.
• Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem.
• Arbeta med ständiga förbättringar.

 

 

Kramfors 2016-01-08

Teresa Johansson, VD
Byggnads AB Lennart Eriksson

m

E-post: info@lebygg.com

 

Byggnads AB Lennart Eriksson

Industrivägen 57, 872 32 KRAMFORS

Box 223, 872 25 KRAMFORS
Tel: 0612-71 14 10